Bijeenkomsten (besloten)

Iedere eerste en derde maandag van de maand

Lid worden? Veelgestelde vragen:

Serviceclubs zijn toch elitair en niet meer van deze tijd?In een maatschappij waarin de overheid zich steeds meer terugtrekt en particulier initiatief aanmoedigt, worden de activiteiten van Lions belangrijker. Dat de leden van serviceclubs hierbij vanuit hun professionele achtergrond vaak bovengemiddeld actief zijn, is eerder coöperatief dan elitair.

Hoeveel tijd kost het om Lion te zijn?Lionsclubs in Nederland organiseren op twee vaste avonden per maand een bijeenkomst. Daarnaast wordt van de leden de nodige inzet verwacht bij clubacties. Verder vragen bestuurs- en commissiewerk tijd. Ook wordt steeds meer aandacht gegeven aan immateriële dienstverlening.

Wordt van mijn partner ook inzet verwacht?Nee, maar steun en inzet van partners is natuurlijk altijd welkom.

Wat betekent het clublidmaatschap financieel?De leden van een Lionsclub betalen contributie, de hoogte daarvan verschilt per club. Verder zijn er extra kosten voor de maaltijden op clubavonden en voor bijzondere bijeenkomsten.

Is het Lions lidmaatschap gebonden aan iemands woon- of werkplaats?Lions zoeken in het eigen werkgebied naar maatschappelijke organisaties die hun hulp nodig hebben. Daarom zoekt een club nieuwe leden in haar eigen werkgebied.

Is de aanwezigheid van Lions op clubbijeenkomsten verplicht?Het lidmaatschap van een Lionsclub is wel vrijwillig maar niet vrijblijvend. Aanwezigheid op clubbijeenkomsten is essentieel om de vriendschapbanden te onderhouden en deelname aan de activiteiten te bevorderen.

Moet je werk hebben om lid te kunnen zijn en blijven?Nee, de meeste Lions blijven ook na hun loopbaan gewoon lid.

Is er een grens aan het aantal Lions per club?Dat beslist elke club voor zich. Het aantal leden per club schommelt tussen de 20 en 40.

Voor hoe lang geldt het lidmaatschap?De wensen voor wat betreft de minimale én de maximale leeftijd van nieuwe leden verschillen per club. Dat hangt samen met een evenwichtige leeftijdsopbouw, mede met het oog op de toekomst van de club.

Bestaan Lionsclubs voornamelijk uit grijze leden?Nee, Lionsclubs zoeken nieuwe leden vooral onder jongere kandidaten.

Zijn er eisen ten aanzien van levensbeschouwing en/of politieke voorkeur?Nee.

Wat zijn per saldo de voordelen van het Lions lidmaatschap?Lions krijgen bijna vanzelf interessante contacten met zeer uiteenlopende mensen en zaken. Men ervaart hierdoor nog eens extra, dat er meer is in de wereld dan de eigen vertrouwde kring. Juist de mogelijkheid dat Lions hierbij hun kwaliteiten op alternatieve manieren kunnen inzetten geeft vaak een heel aparte voldoening. Lions maken op deze wijze dan ook dikwijls nieuwe vrienden.

club informatie

Bestuur

President:
Danny Koppelmans
Vorige president:
Maarten Bom
Coming-President:
Geert Kraak
Secretaris:
Klaas Peperkamp
Penningmeester:
Robert Jan de Weger

Bijeenkomsten

Iedere 1e en 3e maandag van de maand, 20:00, De Rechter, Boxtel

Lions club dommel en aa is onderdeel van lions international

©Lions Club Dommel en Aa 2024 . Alle rechten voorbehouden